Karin Smith
Karin Smith
Karin Smith
Karin Smith
Karin Smith
Karin Smith

Obituary of Karin Axelsson Smith

Karin A. Smith, 1936 - 2023

 

Karin A. Smith of Arvada died June 20 at home after a long illness. She was 87.

She was born Karin Axelsson in Östersund, Sweden, and grew up on her family’s farm in the village of Haga. The family of nine lived in a small, two room farmhouse. They grew most of what they ate, and fished in Locknesjön, the large lake nearby. As the oldest child, Karin helped care for her younger siblings. She learned to knit, and made warm sweaters and socks for the family. Karin was trained as a seamstress, and moved to Östersund, where she created custom-tailored clothing and worked in a hospital.

Karin became a Jehovah’s Witness at age 12 and spent much of her life working to spread the word of Jehovah. She walked and pedaled her bicycle vast distances throughout her rural community in her early ministry work. Karin also had a lifelong passion for travel, and in 1958, after saving for months, she flew to New York City to attend a convention of Jehovah’s Witnesses. From New York, she continued to Seattle at the invitation of family members there, and during the trip west, she met Joseph R. Smith of Denver, who would become her husband. The couple corresponded by mail after Karin’s return to Sweden, but in a twist reminiscent of Edmond Rostand’s classic Cyrano de Bergerac, Joseph’s father helped him write letters, crafting messages of devotion accompanied by gifts from Denver’s Neusteter’s department store. Karin did not speak or read English at that time, so her sister, Ingrid, translated the letters.

Joseph, and his stand-in writer, eventually won Karin’s heart, and Joseph traveled to Sweden to bring Karin back with him in 1960. She came to Colorado not knowing the language or culture, and had to learn as she went. Karin and Joseph were married and lived in Denver before purchasing land in Arvada near Ralston Creek, and taking out a loan for $10,000 to build a house. Karin and Joseph also purchased the lot next door, where they planted a large garden each year in the rich, creek bottom soil. Karin applied her considerable skills to can and preserve the vegetables and fruits she and Joseph grew.

Karin and Joseph’s daughter, Rachel, was born in 1965. They raised her there in Arvada on what became their small urban farm. The family continued working in ministry, and Joseph served as an Elder in the Sloan’s Lake congregation. Karin studied with many Arvada and Denver residents, and made friends everywhere among the congregation members with whom she worked and worshipped. Karin traveled throughout North America and Europe, participating in assemblies and conventions in Canada, France Germany and Scandinavia.

Karin also went back to Sweden often to see her family and take the edge off her homesickness, bringing Rachel with her on the long journey. They would spend months at a time with Karin’s parents and siblings, and Joseph, whose love of travel rivaled Karin’s, would join them when his job in J.C. Penney’s display and signage department would allow. As a result, Rachel learned two languages and cultures, and maintained close ties with her extended family in Sweden.

From humble beginnings, a lifetime of hard work and more than a few hardships, Karin lived a rich and full life in faith, family, creativity and adventure. She leaves behind Rachel and siblings Lennart, Sven-Olof, Lars, Helena and Birger, plus many nieces and nephews. Joseph, and Karin’s sister, Ingrid, preceded her in passing.

A memorial will be held at 12:45 p.m. Saturday, July 1 at the Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses, 7891 West 44th Ave, Wheat Ridge, CO 80033. Those wishing to join remotely can use the Zoom meeting ID https://us02web.zoom.us/j/83905921357 with passcode 83181914

 

Karin A. Smith, 1936 - 2023

Karin A. Smith från Arvada avled den 20 juni hemma efter en långvarig sjukdom. Hon blev 87 år gammal.

Hon föddes som Karin Axelsson i Östersund, Sverige, och växte upp på sin familjs gård i byn Haga. Familjen på nio personer bodde i ett litet tvårumshus. De odlade det mesta av sin egen mat och fiskade i Locknesjön, den stora sjö i närheten. Som äldsta barnet hjälpte Karin till att ta hand om sina yngre syskon. Hon lärde sig att sticka och gjorde varma tröjor och sockor till familjen. Karin utbildade sig som sömmerska och flyttade till Östersund där hon skapade skräddarsydda kläder och arbetade på ett sjukhus.

Karin blev Jehovas vittne vid 12 års ålder och ägnade en stor del av sitt liv åt att sprida Jehovas ord. Hon vandrade och cyklade långa sträckor i sitt landsbygdssamhälle under sina tidiga missionsresor. Karin hade också en livslång passion för resor, och 1958, efter att ha sparat pengar i månader, flög hon till New York City för att delta i en konvention för Jehovas vittnen. Från New York fortsatte hon till Seattle efter inbjudan från släktingar där, och under resan västerut träffade hon Joseph R. Smith från Denver, som senare skulle bli hennes make. Paret brevväxlade efter Karins återkomst till Sverige, men i en vridning som påminner om Edmond Rostands klassiska Cyrano de Bergerac, hjälpte Josephs far honom att skriva brev med kärleksbudskap och skicka gåvor från varuhuset Neusteter's i Denver. Karin talade inte eller läste engelska vid den tiden, så hennes syster Ingrid översatte breven.

Joseph och hans ställföreträdande brevskrivare vann till slut Karins hjärta, och Joseph reste till Sverige för att ta med sig Karin tillbaka till USA år 1960. Hon kom till Colorado utan att kunna språket eller kulturen och fick lära sig allt efter hand. De gifte sig och bodde i Denver innan de köpte mark i Arvada nära Ralston Creek och tog ett lån på 10,000 dollar för att bygga ett hus. Karin och Joseph köpte också tomten bredvid, där de varje år planterade en stor trädgård i den näringsrika jorden vid bäckkanten. Karin använde sina betydande färdigheter för att konservera grönsaker och frukter som hon och Joseph odlade.

Karin och Josephs dotter Rachel föddes 1965. De uppfostrade henne på sin lilla stadsgård i Arvada. Familjen fortsatte arbeta med missionsverksamhet, och Joseph tjänade som äldste i Sloan's Lake församling. Karin studerade med många invånare i Arvada och Denver och knöt vänskapsband med medlemmarna i församlingen med vilka hon arbetade och tillbad. Karin reste runt i Nordamerika och Europa och deltog i möten och konventioner i Kanada, Frankrike, Tyskland och Skandinavien.

Karin återvände också ofta till Sverige för att träffa sin familj och mildra sin hemlängtan. Hon tog med sig Rachel på de långa resorna. De tillbringade månader åt gången med Karins föräldrar och syskon, och Joseph, vars kärlek för resor matchade Karins, anslöt sig till dem när hans jobb på J.C. Penney's avdelning för skyltning och skyltar tillät det. Som ett resultat lärde sig Rachel två språk och kulturer och behöll nära band med sin utökade familj i Sverige.

Från enkla förhållanden, ett liv av hårt arbete och några svårigheter levde Karin ett rikt och fullt liv med tro, familj, kreativitet och äventyr. Hon lämnar efter sig Rachel och syskonen Lennart, Sven-Olof, Lars, Helena och Birger, samt många brors- och systerdöttrar och brors- och systersoner. Joseph och Karins syster Ingrid har gått bort före henne.

En minnesstund kommer att hållas lördagen den 1 juli kl. 12.45 i Jehovas vittnens rikets sal på adressen 7891 West 44th Ave, Wheat Ridge, CO 80033 USA. De som önskar delta på distans kan använda Zoom-mötes-ID https://us02web.zoom.us/j/83905921357 med lösenord 83181914.

 

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Karin Smith, please visit Tribute Store
Saturday
1
July

Memorial Service

12:45 pm - 2:00 pm
Saturday, July 1, 2023
Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses
7891 West 44th Avenue
Arvada, Colorado, United States
Share Your Memory of
Karin